Tag: interview 101

อย่ากลัวการเมือง

โรคกลัวการเมืองส่งผลให้คนหนุ่มสาวหูหนวกตาบอด อ่านนามธรรมไม่ออก มองโครงสร้างและกระดูกสันหลังของสังคมไม่เห็น พอมองไม่เห็นก็จับประเด็นไม่ได้ หาตัวละครที่แหลมคม/เหมาะสมกับสถานการณ์มาสัมภาษณ์ไม่ได้ หรือต่อให้มีคนชี้แนะช่วยหา ก็นึกไม่ออกว่าจะถามอะไร…

กลับด้านบน