Tag: เหมาเจ๋อตง

เหมาเจ๋อตง กับสุรา

ท่านประธานเหมาคิดอุบายที่จะเลี่ยงการดื่มเหล้า จึงพูดกับหมี่กาวหยางว่า คนจีนมีคำพูดพื้นบ้านว่า “ดื่มเหล้าแรง กินพริกเผ็ด” คนหูหนานมีประเพณีอย่างหนึ่ง คือ ดื่มสุรา ต้องกินเผ็ด วันนี้เราดื่มสุรา 1 จอก ต้องกินพริก 1 เม็ด ใครกินไม่ไหว ถือเป็นแพ้…

กลับด้านบน