Tag: เตือนจิต นวตรังค์

โลกียชน

ห้วงเวลาในการทำนิตยสารไรท์เตอร์ช่วงหนึ่ง เราหวนคิดถึงนิตยสารที่หาญกล้าและเป็นตำนานเล่มหนึ่งของเมืองไทย นั่นคือ “สู่ฝัน” ที่มีพี่ปอน พิบูลศักด์ ละครพล เป็นแม่ทัพใหญ่ นักอ่านรุ่น post facebook คงนึกไม่ออกว่า ครั้งหนึ่ง วงการหนังสือเมืองไทยเคยมีนิตยสารว่าด้วยกวีด้วย ผมเองก็คงไม่เชื่อเรื่องพรรค์นี้เหมือนกัน ถ้าไม่ได้เห็นนิตยสารฉบับนั้นด้วยตาตน

กลับด้านบน