Tag: วรพจน์

ทางเลือก เลือกทาง

ผมเคยอยู่ห่างไกลโลกหนังสือ ห่างไกลอย่างยิ่ง ต้นทุนน้อยอย่างยิ่ง แต่วันหนึ่งก็ขยับเข้ามาใกล้จนกลายเป็นลมหายใจ เคยคิดหมกมุ่นอยู่แต่กับการทำสัมภาษณ์ วันนี้ผมยืนอยู่ทั้งสองบทบาท คือเป็นคนทำสัมภาษณ์ ขณะเดียวกันก็เป็นคนเขียนหนังสือด้วย…

กลับด้านบน