Tag: วรพจน์ พันธุ์พงศ์

อย่ากลัวการเมือง

โรคกลัวการเมืองส่งผลให้คนหนุ่มสาวหูหนวกตาบอด อ่านนามธรรมไม่ออก มองโครงสร้างและกระดูกสันหลังของสังคมไม่เห็น พอมองไม่เห็นก็จับประเด็นไม่ได้ หาตัวละครที่แหลมคม/เหมาะสมกับสถานการณ์มาสัมภาษณ์ไม่ได้ หรือต่อให้มีคนชี้แนะช่วยหา ก็นึกไม่ออกว่าจะถามอะไร…

เปิดปาก

แท้จริงเราต่างรู้เพียงบางเรื่อง และบางเราก็รู้เฉพาะเรื่องที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต รู้กระแสที่มีคนปลุกปั่นปั้นชงซึ่งเพียงพรุ่งนี้ก็ลบลืม

บางข้อมูลไม่ใช่ความรู้ และบางความรู้อาจเรียกไม่ได้ว่าเป็นภูมิปัญญา

คำถามจึงสำคัญ หัวใจที่เปิดกว้างพร้อมรับฟังประสบการณ์ของผู้คนจึงยิ่งสำคัญ

เพราะเราอยู่ร่วมกันหลายคน เพราะโลกมีคนหลายๆ แบบ เพราะเข็มนาฬิกาขยับเคลื่อนทุกวินาที…

กลับด้านบน