Tag: ร้อยเอ็ด

สองสหายในเมืองเกินร้อย

เราสบตากับร้อยเอ็ดครั้งแรกกลางท้องฟ้า ทุ่งนาเขียวบ้าง ไม่เขียวบ้าง มีบ้านคนกระจุกอยู่เป็นก้อน มองจากข้างบน เหมือนว่าที่นี่ จะมีพื้นที่ให้ป่ามากกว่าคนอยู่อาศัย ต่างจากมหานครที่เราจากมา…

กลับด้านบน