ช่องทางชำระเงิน

ชำระด้วยวิธีโอนเงิน

กรุณาเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้านล่าง

แล้วแจ้งการโอนเงินมายัง writermagazine@gmail.com

หรือ Facebook : Writer Thailand

หรือแจ้งการโอนเงินผ่าน แบบฟอร์มแจ้งโอนเงิน

  • ธนาคารกสิกรไทย / ชื่อบัญชี นายวุฒิชาติ ชุ่มสนิท / เลขที่ 062-2-50147-3
  • ธนาคารกรุงไทย / ชื่อบัญชี นางสาวถาวรีย์ สิรีพิพัฒน์ / เลขที่ 984-7-53630-9
  • ธนาคารกรุงเทพ / ชื่อบัญชี นางสาวถาวรีย์ สิรีพิพัฒน์ / เลขที่ 089-7-07527-1
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ / ชื่อบัญชี นางสาวถาวรีย์ สิรีพิพัฒน์ / เลขที่ 407-1-56625-3

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อมาที่ writermagazine@gmail.com

หรือ Facebook : Writer Thailand